Happiness is being together

Album tập hợp ảnh chụp ở Dresden của 2 vc mình

 photo 2003_thang10_zwinger1w_zps5ed149c1.jpg

 photo 2003_thang10_zwinger2w_zps6c40d341.jpg

 photo 2004_thang8_pilnitz1w_zps7de0e6cd.jpg

 photo 2007_thang4_hoacai1w_zpsc5dbd43e.jpg

 photo 2007_thang4_hoacai2w_zpsd44b92bd.jpg

 photo 2006_thang5_grossengarten3w_zps0e3f8a98.jpg

 photo 2006_thang5_grossengarten4w_zps7a66f234.jpg

 photo 2005_thang6_haidau1w_zpsb7a93410.jpg

 photo 2005_thang6_haidau2w_zps60e39311.jpg

 photo 2007_thang6_haidau1w_zpsfc4d1f8f.jpg

 photo 2007_thang6_haidau2w_zps7462b11a.jpg

 photo 2007_thang7_luami1w_zps89311912.jpg

 photo 2007_thang7_luami2w_zps9fd49540.jpg

 photo 2007_thang7_dresden1w_zps073334a8.jpg

 photo 2007_thang7_dresden2w_zps87e25a92.jpg

 photo 2004_thang10_wh1w_zps55a330b2.jpg

 photo 2004_thang10_wh2w_zps0d6b05ae.jpg

 photo 2005_thang12_truottuyet1w_zps088eb959.jpg

 photo 2005_thang12_truottuyet2w_zps22fbdddc.jpg

 photo 2006_thang12_truotbang2w_zpsbd52d0b7.jpg

 photo 2006_thang12_truotbang1w_zps9a45f0a1.jpg

 photo 2007_thang6w_zps09889546.jpg

Advertisements

Barcelona journal

Album du lịch BCN của vợ chồng mình

 photo trang1-1_zpsf68b2797.jpg

 photo trang2_zps68b028f1.jpg

 photo trang3_zps51c24e37.jpg

 photo trang4_zpse4aec336.jpg

 photo trang5_zps28e813af.jpg

 photo trang7_zpscab1b4c3.jpg

 photo trang8_zpsad3ade3d.jpg

 photo trang9_zpsa2e48c90.jpg

 photo trang10_zps72d3049c.jpg

 photo trang11_zpsc85b19e8.jpg

 photo trang12_zps0c229cbe.jpg

 photo trang13_zpse9d885bc.jpg

 photo trang14_zpse3dfeeba.jpg

 photo trang15_zpsf21901cb.jpg

 photo trang16_zps5279898e.jpg

 photo trang17_zpse02d7ab1.jpg

 photo trang18_zps54a0db79.jpg

 photo trang19_zps4a70e00e.jpg

 photo trang20_zpsdf3c3990.jpg

 photo trang21_zps9dee369a.jpg

 photo trang22_zps2d5c353e.jpg

 photo trang23_zps4ab24e80.jpg

 photo trang24_zpse8b9bd78.jpg

 photo trang25_zps388fa473.jpg

Phototbook tuổi lên 5 – Đức Phong

Album tập hợp hình ảnh trong năm tuổi thứ 5 của con. Template sử dụng là temp của Kitty Designs

Bìa
 photo bia_thu_zps9730d32e.jpg

Title
 photo title_w_zpse1ec1ccb.jpg

Các trang bên trong

 photo thang4_ikea_w_zps013909cb.jpg

 photo thang4_ostern_w_zps848196f2.jpg

 photo thang4_saurierpark_w_zps8a9d9e87.jpg

 photo thang5_venice_w_zps3d838ba1.jpg

 photo thang5_lido_w_zps852536a7.jpg

 photo thang5_sonnenlandpark_w_zpsc31a9cc4.jpg

 photo thang6_bonnkoelnhannover_w_zps5549a40a.jpg

 photo thang6_elbhangfest2w_zps04fef9f4.jpg

 photo thang6_elbhangfest1_w_zpsfb08b781.jpg

 photo thang8_tropicalisland_w_zpsefadc0d3.jpg

 photo thang8_rostock_w_zps69ead8e6.jpg

 photo thang9_prag_w_zpsc655fbc4.jpg

 photo thang10_thu_w_zpsbe1aabc9.jpg

 photo thang11_elbe_park_w_zps014f1323.jpg

 photo thang12_striezelmark_w_zpsa06ddeae.jpg

 photo tet_w_zpscaee7318.jpg

 photo sinh_nhat_5t_w_zps633b4bef.jpg

Nhật ký ảnh năm thứ 2 – Đức Huy

Yearbook 2011

Có lẽ chưa năm nào mà ảnh ọt được mình xử lý triệt để như năm nay, từ ảnh riêng của 2 anh em BB đến album ảnh chung và bây giờ là cuốn YB cho cả nhà. Album du lịch CÂ của 2 vc chả biết bao giờ mới bắt tay vào làm được :D.

Một vài trang YB mà mình đã làm được bằng temp của The Shabby shop

Photobucket

Kit: A boy’s perfect birthday by Jady Day Studio

Photobucket

Kit: Backyard Adventure by Kristin Aagard

Photobucket

Kit: On a sunny day by Kristin Aagard

Photobucket

Kit: các kit mùa thu và Halloween của Kristin Aagard

Album Together

Album ảnh mẹ chụp và làm cho 2 anh em, ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của 2 anh em trong năm đầu đời của Bi.

Trang bìa

Trang title

Các trang bên trong Thêm

Nhật ký đầu đời Đức Huy – part 2 (6-12 tháng)

Photobucket

Photobucket

Thêm

Previous Older Entries