Sinh nhật 1 tuổi của Bi

Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của con, bé Bi của mẹ. 2 trang này mẹ làm để ki niệm sinh nhật con. Thêm

Advertisements

Kit Jolly Jingle Days by Jady Day Studio

Đây là  1 trong những Kit mẹ load được khi forum  DIGI ADDICT tổ chức thi tuyển designer trong vòng 5 tuần. Thêm

Kit So happy it’s my birthday by Ptitesouris

Kit này mẹ dùng làm poster tặng cám ơn các cô khi Bầu chia tay nhà trẻ ở Beutlerpark và các cô rất là thích Thêm

Kit Happy birthday DS4All! by Glayce Cavalcante

Mẹ dùng Kit này để làm poster sinh nhật 2 tuổi cho Vịt Thêm

Kit My birthday gift by LCM

1 Kit đẹp dùng cho sinh nhật Thêm

Kit Happy Birthday by Captivated Visions

Sinh nhật Vịt 2 tuổi ở nhà trẻ Thêm