Kit Pea in a pod by Kristin Aagard (part 1)

Mẹ bắt đầu mê mẩn Kit này và Kristin Aagard khi sắp sinh Bi, mày mò muốn thiết kế trước 1 album đầu đời cho con vì ợ sinh xong bận 2 anh em ko có thời gian làm scrap 😛 Thêm

Advertisements