Tách ảnh khỏi nền bằng Refine Edge trong Photoshop CS5

Mẹ rất sợ phải tách hình trong PTS vì trình còi lại ko kiên nhẫn nhưng hôm nay tìm được bài viết này trên mạng nên phải post ngay vào đây để mai mốt xem cho đỡ quên. Bài viết này hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu các cách tách hình ra khỏi nền với nhiều phiên bản khác nhau của PTS. Thêm

Advertisements