Một vài video hướng dẫn xử lý ảnh trong Photoshop bằng tiếng Việt

Xử lý ảnh bị thiếu sáng, dư sáng

Xử lý ảnh bị mờ do lấy nét sai hoặc rung tay, ảnh sai bố cục

Lưu vào đây làm tài liệu tham khảo

Advertisements