Poster sinh nhật Bi

Làm biếng mãi thì tới hạn cũng phải xong. Hôm nay mẹ cũng lê lết xong poster cho con rồi. Temp cũ nhưng kit mới, coi như cũng hoàn thành nhiệm vụ với con 😛

Photobucket

Advertisements